Spring til indhold

Arbejdsulykker

.

Ulykkestallene fra 2011 er behæftet med en lille usikkerhed, idet arbejdsulykker ofte er blevet registreret for sent. Dette er der fremadrettet strammet op på. Tallene er trukket den: 13 marts 2012.Udviklingen i ulykkestallene bringes ikke på grund af tekniske vanskeligheder /fejl i datasættet fra tidligere år, bl.a. i forhold til: forsinkede indberetninger, uhensigtsmæssig opgørelsesmetode og skift af registreringssystem. Ovennævnte betyder at data på dette område fra tidligere år ikke er valide.Odense Kommune har stort fokus på arbejdsulykker med fravær. 
Odense Kommunes mål er, at medarbejderne kommer hjem i samme stand som de kom på arbejde i dvs. uden at pådrage sig fysiske eller psykiske skader.


Fra 2012 skal flere indsatser hjælpe med at få nedbragt antallet af arbejdsulykker med fravær.

  1. Fastsættelse af lokale mål for reduktion af ulykker hvor dette er relevant og løbende opfølgning
  2. Alle ulykker og nærved-ulykker analyseres lokalt
  3. Tydeliggørelse af økonomiske konsekvenser af ulykker på udvalgte områder  
  4. Særlig indsats med henblik på forebyggelse af vold og trusler i mødet med borgere
  5. Nyt registreringssystem skal forenkle registreringsprocessen

Borgmesterforvaltningen