Spring til indhold

Sundhedsfremme

.

Retningslinjer for sundhedsfremme og sundhedstilbud
I 2011 er der blevet udarbejdet retningslinjer for sundhedsfremme, som er rammesættende for sundhedsfremmearbejdet i Odense Kommune. Som en del af dette arbejde er eksisterende sundhedstilbud blevet markedsført og synliggjort via portalen, og nye sundhedstilbud er blevet udviklet. Af sundhedstilbud er der bl.a. blevet afholdt:

  • En række kostforedrag, hvor 261 deltaget.
  • Tre rygestopkurser, i alt har 38 deltaget, hvoraf 19 har været røgfrie ved kursets afslutning.  

Nøglepersonsordning for overvægtige ansatte på arbejdspladsen
Der har været gennemført et sundhedsfremmeprojekt Nøglepersonsordning for overvægtige ansatte på arbejdspladsen, hvor 21 arbejdspladser har deltaget. Projektet var støttet af Sundhedsstyrelsen og formålet med det var, at give viden og handlekompetence til arbejdspladser med mange overvægtige medarbejdere samt bidrage til at understøtte sundhedsfremmetiltag på den enkelte arbejdsplads.

Projektet har været en stor succes og har betydet, at der er blevet uddannet 21 nøglepersoner, som hver især har igangsat mange forskellige sundhedsfremmeindsatser på arbejdspladserne i alt har der været gennemført 178 tiltag med en fornuftig deltagelsesprocent. Se eksempler på sundhedstiltag her.  Som en del af projektet blev der udbudt kostforedrag og slankehold til de deltagne arbejdspladser. På slankeholdene har der været 191 deltagere, som opnåede flotte vægttabsresultater. Se nogle af resultaterne her.

Gravid på Job

Gravid på Job blev på baggrund af gode erfaringer Ældre- og Handicapforvaltningen afprøvet som projekt i hele Odense Kommune. Formålet med projektet var at medvirke positivt til at skabe et sundt arbejdsmiljø for den gravide gennem bl.a. ergonomivejledning og tilpasset fysisk træning. Der var stor tilfredshed med projektet blandt de deltagne gravide, desværre var der ikke den nødvendige tilslutning og opbakning til projektet, som derfor måtte afslutte før tid.  

Borgmesterforvaltningen