Spring til indhold

Sundhedsordningen

.Sundhedsordningen

Pr. 1. september 2011 blev det mulig for alle månedslønnede medarbejder i Odense Kommune at få hjælp til forebyggelse og behandling af arbejdsrelaterede gener og skader i en sundhedsordning.

Seks hovedområder

Sundhedsordningen består af seks hovedområder: 

  • Tværfaglig behandling - fysioterapi, massage og zoneterapi
  • Holdtræning 
  • Kostvejledning 
  • Coaching 
  • Ergonomisk vejledning 
  • Sundhedstjek

Alle sundhedstilbud er gratis og skattefrie for medarbejderne. Tilbuddene foregår i fritiden med undtagelse af ergonomisk vejledning og sundhedstjek, som foregår for og på den enkelte arbejdsplads i arbejdstiden.
Sundhedsordningen er et supplement til de øvrige sundhedstilbud, der findes for medarbejderne.

Hvorfor en sundhedsordning?

Odense Kommune prioriterer sundhed, trivsel og arbejdsglæde højt. Beslutningen om at indføre en sundhedsordning er blandt andet sket på baggrund af de gode erfaringer Ældre- og Handicapforvaltningen har haft med sin sundhedsordning, og ud fra et ønske om at kompetenceudvikle medarbejderne i forhold til sundhed og derigennem reducere sygefraværet.
Sundhedsordningens forskellige tilbud giver medarbejderne mulighed for at sætte ekstra fokus på deres sundhed og trivsel – så de får mest mulig energi i deres hverdag. Medarbejderne opfordres til at benytte Sundhedsordningens tilbud, hvis de har et behov, så der i fællesskab kan sikres et sundt og godt arbejdsmiljø.

Bliver det brugt?

Medarbejderne har taget godt imod ordningen. Alene i det første kvartal har næsten 1000 medarbejdere fået behandling. Hovedparten af de ca. 3.600 behandlinger, der er gennemført, er fysioterapi. Den hyppigste behandlingsårsag er gener i nakke-/skulderområdet.Borgmesterforvaltningen