Spring til indhold

Sygefravær

.

Årsstatistik 2011, Odense Kommune

Sygefraværet i Odense Kommune 2010 sammenlignet med 2011

Sygefraværet for Odense Kommune er i 2011 på 17,8 dage i gennemsnit pr. medarbejder. I 2010 var sygefraværet på 18 dage i gennemsnit pr. medarbejder. Der er altså tale om et fald i sygefraværet på 0.2 dage i gennemsnit pr. medarbejder.

Korttidssygefraværet (42,6% af det samlede sygefravær) er samlet i kommunen steget med 0,2 og langtidssygefraværet (57,4% af det samlede sygefravær) er faldet med 0,4 dage i gennemsnit pr. medarbejder.

På forvaltningsniveau er sygefraværet

    • Faldet i BMF og ÆHF 
    • Steget i BKF, BUF og SAF

Figur 1: Sygefravær i Odense kommune 2010 sammenlignet med 2011.Sygefraværet fordeler sig således i forvaltningerne

Data for 2010 er KMD data fra dec. 2009 til nov. 2010. Data for 2011 er SD data.
Deltidssygefravær tæller med en ½ kalenderdag per fraværsdag. Langtidssygefravær er sygefravær over 14 dageIndsatser for nedbringelse af sygefraværet 2011

Sygefraværet håndteres løbende af den nærmeste leder. Der afholdes omsorgssamtaler og foretages relevante skridt i forbindelse med sygefraværet med fokus på tilbagevenden til arbejdet, eks. mulighedserklæring, fastholdelsesplan, delvis raskmelding osv.
Der foregår en systematisk og regelmæssig drøftelse vedrørende sygefraværet på ledermøder samt i MED-organisationen.Forbedrede data på LIS portalen

LIS portalen er under forandring. I løbet af 2011 er selve portalen kommet over på en ny platform og moderniseret i udtrykket. Der er i løbet af året arbejdet på flere forbedringer i form af opdaterede dag til dags data for langt de fleste medarbejdere. Samtidig med opdaterede data kan disse også ses på nye måder, f.eks sygefraværet opgjort i arbejdsdage der tager hensyn til medarbejdernes ugentlige arbejdstid. Der vil være flere årsagskoder tilgængelig f.eks. fravær på grund af barns sygdom eller § 56, samt fraværsdata for bestemte medarbejdergrupper f.eks. flexjob, elever og ordinært ansatte. På LIS portalen vil vi ligeledes se grafiske forbedringer i form af grafer, diagrammer og fraværet vist i en kalender for den enkelte medarbejder.Budget 2012

Nedbringelse af sygefravær har i 2011 fyldt meget i forbindelse med budget 2012. Der er centralt og decentralt foretages diverse beregninger i businesscases for ud fra disse at kunne vurdere effekten af indsatser for nedbringelse af sygefraværet. Der er ligeledes i 2011 planlagt en række tiltag i forhold til sygefraværsindsatsen i forbindelse med budget 2012.


Læs om strategien for nedbringelsen af sygefraværet her

Borgmesterforvaltningen