Spring til indhold

Vi er socialt ansvarlige i Odense Kommune

.

Alle mennesker kan blive syge, udsat for en ulykke, stå uden for arbejdsmarkedet eller komme i en anden situation, der medfører et behov for særlige vilkår i den eksisterende ansættelse eller brug for hjælp til at opnå beskæftigelse.

 

Ekstraordinære ansættelser i Odense Kommune udgør både kompetencefremmende jobs (løntilskuds- og virksomhedspraktikjob) samt jobs med en fastholdelsesdagsorden (fleks- og skånejobs).

I 2011 har der været 1784 ekstraordinære ansættelser (opgjort i heltidspersoner). I forhold til 2010 har der været en stigning på i alt 20 %.Figuren viser udviklingen i det samlede antal ekstraordinære ansættelser i Odense Kommune i årene 2007 til 2011. Opgørelsen er i heltidspersoner.

Traditionelt er der mange ekstraordinære ansættelser indenfor områder som hjemmepleje, børnepasning, bygningsvedligehold samt i kulturinstitutionerne. Der er mange ekstraordinære ansættelser indenfor områder, hvor de ansatte kan give en hjælpende hånd med uden forudgående uddannelse indenfor området.

Ekstraordinære jobs udgør en stadig større del af de ansatte
Antallet af ekstraordinære ansættelser stiger, mens antallet af ordinære ansættelser falder. Et øjebliksbillede over antallet af løntilskud og fleksjob, som er to store grupper af ekstraordinære ansættelser, pr. ultimo 2011 viser, at der på dette tidspunkt var ansat:

  • 817 personer i fleksjob
  • 671 personer i løntilskud

Disse to grupper udgør dermed næsten 10 % af medarbejderstaben.

OBS! Opgørelsen over antallet af ansatte og opgørelsen over antallet af ekstraordinære ansættelser kan ikke sammenlignes direkte, da antallet af ordinære ansættelser er et øjebliksbillede, hvorimod antallet af ordinære ansættelser er et billede over hele året. Mange ekstraordinære ansættelser som løntilskud er typisk ikke så lange. Derfor giver det god mening, at opgøre antallet på hoveder, der sammenlagt har været i løbet af året.

 

Borgmesterforvaltningen