Spring til indhold

Fortsat stigning i løntilskudsjobs

.

Et job i løntilskud er et tilbud til ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere med ret til at blive aktiveret. Løntilskudsjobbet giver mulighed for at genoptræne eller styrke kvalifikationer, få brugt viden fra kurser eller afprøve en helt ny type job.

Arbejdsmarkedslovgivningen indeholder en særlig forpligtelse for det offentlige, herunder den enkelte kommune, til at oprette et vist antal løntilskudsjobs på egne arbejdspladser, således at jobcentrene råder over det nødvendige antal pladser i aktiveringsindsatsen. Løntilskudskvoten fastsættes årligt af Beskæftigelsesministeren på baggrund af den forventede udvikling i ledigheden.

Ny refusionslovgivning i 2011
2011 har været et opstarts år i forhold til løntilskudsjob, i og med refusions-lovgivningen blev ændret fra 2010 til 2011. Fra og med 2011 skelnes mellem høj refusion til virksomhedsrettet aktivering og en lavere refusion til vejledning, opkvalificering. I Odense Kommune arbejdes der derfor målrettet på virksomhedsrettet aktivering til gavn for såvel målgruppen som Odense Kommune selv.

540 helårspersoner i løntilskudsjob i 2011
Løntilskudskvoten for Odense Kommune i 2011 var på 881 løntilskudsjobs (helårspersoner), hvoraf 540 blev anvendt (antal heltidspersoner set over hele året). Det er en stigning på 20 % i forhold til 2010, hvor der var 431 løntilskudsjob.

Antallet har været støt stigende gennem 2011 i takt med at forvaltningerne har oprettet de tildelte løntilskudspladser. Fordelingen er i 2011 foretaget dels ud fra antal årsværk og dels ud fra antallet af eksisterende løntilskudsjob. Ved udgangen af 2011 var næsten 800 personer i løntilskudsjob. Det forventes, at dette tal holder i 2012. Her fortages fordelingen af pladser til forvaltningerne efter antallet af årsværk. Kvoten for løntilskudsjob i Odense Kommune i 2012 er 721.


Gennem de seneste 5 år er der sket en fordobling i antallet af løntilskudsjob i Odense Kommune.


Figuren viser udviklingen i løntilskudsjobs i Odense Kommune i årene 2007 til 2011. Opgørelsen er i heltidspersoner.

Borgmesterforvaltningen