Spring til indhold

Mindre stigning i antallet af skaanejobs

.

Skånejob er et tilbud til personer under 65 år, der modtager helbredsbetinget social førtidspension, som ikke kan klare et arbejde på almindelige betingelser (heller ikke på nedsat tid). Skånejob er et job med løntilskud.


Antallet af skånejobs i Odense Kommune har ligget stabilt gennem de seneste år, dog med en mindre stigning fra 2010 til 2011.Figuren viser udviklingen i skånejobs i Odense Kommune i årene 2007 til 2011. Opgørelsen er i heltidspersoner.

Borgmesterforvaltningen