Spring til indhold

Antallet af fleksjob stiger stadig

.

Fleksjob er et tilbud til personer, der har en væsentlig og varig begrænsning i arbejdsevnen og som derfor ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

En ansættelse på særlige vilkår er en mulighed for at fastholde, forebygge og integrere mennesker med særlige behov i forhold til fleksibel fastlæggelse af arbejdet eller særlige arbejdsforhold.

Over 800 personer i fleksjob
Antallet af fleksjob i Odense Kommune er steget støt gennem de seneste år. I 2011 var der 815 fleksjob mod 706 i 2010. Gennem de seneste 5 år er antallet af fleksjob steget med i alt 33 %. Årsagen skal findes i de særlige individuelle indsatser Odense Kommune gør på fleksjobområdet for at forebygge, at disse borgere alternativt bliver berettigede til førtidspension. Der er stort fokus på at finde fleksjobs.Figuren viser udviklingen i fleksjob i Odense Kommune i årene 2007 til 2011. Opgørelsen er i heltidspersoner.


Mange fleksjob i Ældre- og Handicapforvaltningen

40 % af Odense Kommunes fleksjob findes i Ældre- og Handicapforvaltningen trods det, at medarbejderne her kun udgør 31 % af den faste månedslønnede medarbejderstab. Det kan skyldes, at der her er jobs, hvor fleksjobberen kan indgå uden forudgående uddannelse.

Borgmesterforvaltningen