Spring til indhold

Arbejdsmiljøcertificering

  .De arbejdsmiljøcertificerede arbejdspladser arbejder målrettet med deres arbejdsmiljøforhold. Resultaterne fra 2011 viser, ledelsens engagement og medarbejderinvolveringen er høj og at der er sket et stort kompetenceløft på de arbejdsmiljøcertificerede arbejdspladser, fordi informations- og vidensniveauet er højt og at der arbejdes systematisk med arbejdsmiljøprocesserne.

  • I 2011 blev 63 børnehuse og dagplejeområdet, Vollsmose svømmehal, H.C. Andersens skolen, Rosengårdsskolen og Økonomi og Organisationsudvikling, arbejdsmiljøcertificeret. Det er et utrolig flot resultat.
  • I 2011 generhvervede Odense Kommune sit hovedcertifikat. Og det betød bl.a. at flere arbejdspladser fik besøg i forbindelse med recertificeringen.

For at styrke udbredelse af de gode erfaringer med arbejdsmiljøcertificeringen, blev der i 2011 lavet to nye Youtube film som kan ses her i Organisationsregnskabet. Filmene bliver dels brugt på arbejdspladserne og dels på arbejdsmiljøuddannelser til at udbrede kendskabet til arbejdsmiljøcertificeringen.

Arbejdspladser der er arbejdsmiljøcertificeret bliver løbende auditeret af henholdsvis interne og eksterne auditører og det styrker fokus på arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdspladserne får både ris og ros under besøgene og det betyder, at arbejdspladserne får anledning til at få kigget arbejdsmiljøforholdene igennem og det forbedre arbejdsmiljøet på arbejdspladserne.

Her kan du se hvilke arb. pladser der er certificeret
Borgmesterforvaltningen