Spring til indhold

Vi er færre ansatte end tidligere

Ansatte i tal og billeder.

Odense Kommune er Fyns største arbejdsplads med mere end 18.000 time- og månedslønnede medarbejdere

I 2011 var vi 15.046 faste månedslønnede ansatte (inklusiv elever og ekstraordinært ansatte). Der er sket et lille fald i medarbejderstaben i forhold til 2010, hvor der var 15.163 medarbejdere.

OBS! Det skal bemærkes, at med indførelsen af SD Løn i januar 2011 er det ikke muligt at lave en fuldstændig sammenligning mellem 2010 og 2011, da opgørelsesmetoden i henholdsvis det gamle og det nye lønsystem er forskellig. Der kan desuden ikke umiddelbart sammenlignes længere tilbage end 2010, hvor opgørelsen af ansatte i fleks- og skånejob i forhold til antallet af medarbejdere blev ændret.

Flere elever og ekstraordinære ansættelser
Det forholdsvis lille fald skyldes, at samtidig med at antallet af ordinære ansatte er faldet, er antallet af ekstraordinære ansættelser steget. Der er ansat cirka 349 flere i sådanne jobs. Desuden er der i 2011 optaget 67 elever mere i forhold til tidligere, som følge af den aftale, der er indgået mellem regeringen og KL. Der forventes yderligere optag af elever i 2012.

Fald i antallet af ordinært ansatte i hele landet
Tendensen på landsplan er som i Odense Kommune, at antallet af ordinært ansatte falder. I alle danske kommuner er antallet af ordinært ansatte ifølge FLD faldet med 4 % fra november 2010 til november 2011. Til sammenligning viser samme opgørelse fra FLD,  at Odense Kommunes ordinært ansatte er reduceret med 6 %.

Borgmesterforvaltningen