Spring til indhold

Forvaltningernes fordeling er uændret

.

Forvaltningernes størrelse har ikke ændret sig væsentligt i 2011 set i forhold til de seneste år. Der er dog sket et lille fald i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (SAF). Det skyldes primært, at ekstraordinære ansatte, der tidligere rent teknisk har haft ansættelse i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen grundet refusionsforhold, nu er placeret, hvor de faktisk arbejder.

Figuren viser fordelingen af de 15.046 månedslønnede ansatte på Odense Kommunes fem forvaltninger.

Borgmesterforvaltningen