Spring til indhold

De store faggrupper er primært borgernære

.

Odense Kommunes 10 største faggrupper udgør tilsammen 80 % af den samlede medarbejderstab.

 
OBS! I Odense Kommune opererer vi med 33 faggrupper, som medarbejderne fordeles i. Det betyder, at under den enkelte faggruppe ligger en mængde overenskomstområder, som samles i én betegnelse. Faggruppe-begrebet kan således dække bredt men det giver en retning på det arbejde, som de ansatte udfører. Eksempelvis dækker faggruppen ”Pædagogisk uddannet personale”, som er den største faggruppe i Odense Kommune, eksempelvis over medarbejdere med stillingsbetegnelser som pædagog (såvel i Børn- og Ungeforvaltningen (BUF) som i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (SAF) og Ældre- og Handicapforvaltningen (ÆHF)), pædagogisk konsulent, støttepædagog, souschef, stedfortræder og leder.

Vi hjælpe unge og ældre borgere
Mange af de største faggrupper har borgerkontakt. Næste 40 % af medarbejderstaben arbejder med de yngste borgere i form af pasning i daginstitution og dagpleje samt undervisning. Også plejen af Odense Kommunes ældre borgere fylder en del, i og med næste 20 % af medarbejderstaben udgøres af syge- og sundhedspersonale, såsom social- og sundhedsassistenter- og hjælpere. Inkluderes fysio- og ergoterapeuter, som også i vis udstrækning arbejder indenfor ældreområdet, er andelen oppe på 22 %.

Kerneydelsen understøttes fagligt og praktisk
De mange medarbejdere der arbejder tæt på borgerne, understøttes både fagligt, praktisk og administrativt. Gruppen af medarbejdere, der har understøttende funktioner i forhold til kerneydelsen udgør i alt 22 %. Understøttende funktioner er alt fra rengøring og ejendomsvedligehold til administration og faglig sparring.

Borgmesterforvaltningen