Spring til indhold

Høj gennemsnitsalder blandt ledere og medarbejdere

.

Gennemsnitsalderen for alle ansatte (inkl. ledere) i Odense Kommune er stort set uændret i forhold til sidste år, nemlig 43,7 år.

Seniormedarbejdere, det vil sige medarbejdere over 55 år, udgør i alt 21,5 % af den samlede medarbejderstab. Gennemsnitsalderen for seniorgruppen er 58,8 år. En stor del af Odense Kommunes ansatte nærmer sig således efterløn- og pensionsalder.Figuren viser fordelingen af ansatte under 55 år og seniormedarbejdere (+ 55 år) i Odense Kommune i 2011.

Lige aldersfordeling i forvaltningerne
Som forventeligt svarer aldersfordelingen i de enkelte aldersintervaller stort set til den generelle fordeling af medarbejdere i forvaltningerne. Dog er mange af de helt unge ansat i Ældre- og Handicapforvaltningen (ÆHF): 67 % af de ansatte under 19 år og 56 % af de 20 – 24 årige. De unge i Ældre- og Handicapforvaltningen (ÆHF) arbejder primært som afløsere i plejen, omsorgsmedhjælpere, social- og sundhedshjælpere- og elever samt social- og sundhedsassistenter- og elever. Til sammenligning har Ældre- og Handicapforvaltningen (ÆHF) cirka en tredjedel af den samlede medarbejderstab ansat.

By- og Kulturforvaltningen (BKF) skiller sig ud i den modsatte ende af aldersskalaen. Der er 10 % af de 60 – 64 årige og 13 % af de + 65 årige ansat. Generelt har By- og Kulturforvaltningen (BKF) ansat cirka 6 % af medarbejderstaben. Det er meget forskellige jobs seniormedarbejderne i BKF bestrider.

Borgmesterforvaltningen