Spring til indhold

Højere personaleomsætning end tidligere

  .

I løbet af et år er der medarbejdere der stopper, og nye kommer til. Den udskiftning, der sker løbende over året, kalder vi for personaleomsætningen. Generelt siges det, at en personaleomsætning på omkring 10 % sikrer en vis udskiftning, som er nødvendig for at opretholde balancen mellem fornyelser i arbejdsstyrken og det at sikre kontinuitet i arbejdet.

Høj personaleomsætning i 2011

I 2011 har personaleomsætningen været højere end tidligere, nemlig 16,6 %. I både 2010 og 2009 lå den omkring 11 %.

På landsplan har personaleomsætningen i alle landets kommuner været 14,4 %. Odense Kommune følger således stort set den generelle tendens.

Akademikere flytter meget
Personaleomsætningen varierer fra medarbejdergruppe til medarbejdergruppe. Ser vi på de store medarbejdergrupper i Odense Kommune er der stor forskel på, hvor meget medarbejderne flytter rundt. Kontor- og IT-personale (14,7 % ), socialrådgivere (14,4 %), social- og sundhedshjælpere (17,4 %) samt rengøringsassistenter (17,8 %) følger stort set den generelle tendens i Odense Kommune. For andre medarbejdergrupper ser det anderledes ud.

Store medarbejdergrupper med høj personaleomsætning:

  • Akademikere (26,3 %)
  • Pædagogmedhjælpere / pædagogiske assistenter (24,0 %)

Store medarbejdergrupper med lav personaleomsætning:

  • Dagplejere (6,6 %)
  • Lærere m.fl. (8,3 %)
  • Pædagogisk pers. daginst. (9,0 %)

Fælles for de nævnte medarbejdergrupper er, at de følger tendensen på landsplan, dog undtaget akademikerne. I Odense Kommune er der stor omsætning i denne gruppe. Til sammenligning er personaleomsætningen for akademikere 13,5 % på landsplan.

Borgmesterforvaltningen