Spring til indhold

De fleste medarbejdere er kvinder

.

Ganske som tidligere er der en klar overvægt af kvinder i medarbejderstaben, nemlig hele 76 %. Det skyldes, at mange af de store faggrupper i Odense Kommune arbejder inden for traditionelle kvindefag, såsom pleje af ældre, pasning af børn og kontorarbejde.

Rigtig mange kvinder i Ældre- og Handicapforvaltningen
I Ældre- og Handicapforvaltningen (ÆHF) er der en endnu større overvægt af kvinder end generelt i Odense Kommune. Her er hjemmeplejen placeret, som typisk er domineret af kvinder.

By- og Kulturforvaltningen (BKF) og ikke mindst Borgmesterforvaltningen (BMF) har en næsten ligelig fordeling af mænd og kvinder. Det skyldes sandsynligvis, at disse forvaltninger beskæftiger sig med mere administrationstunge opgaver, hvor der typisk er flere mænd ansat.Figuren viser fordelingen af kvinder og mænd i Odense Kommunes fem forvaltninger samt generelt for hele Odense Kommune. Opgørelsen er lavet i november 2011.

Borgmesterforvaltningen