Spring til indhold

Flere mænd på lederniveau end generelt

.

På ledersiden er der også en overvægt af kvinder, selv om de her kun udgør 64 % af alle ledere. Dette svarer til billedet i 2010.

Fordelingen af kønnene på de forskellige lederniveauer svarer i 2011 stort set til 2010. Kun på niveau 2 bemærkes en forskel. Antallet af kvindelige ledere på niveau 2 er steget fra 39 % i 2010 til 48 % i 2011 (svarende til 12 kvinder). Når mængden af ledere er forholdsvis små, som på niveau 2, skal der dog ikke ske så meget før procentsatserne påvirkes væsentligt.



Figuren viser fordelingen af kvinder og mænd på niveau 1 -5 i Odense Kommune i 2011.

Borgmesterforvaltningen