Spring til indhold

Fortsat skæv lønudvikling imellem kønnene

.

Der er stadig forskel på lønniveauet for mænd og kvinder i Odense Kommune. Forskellen skyldes, at mænd og kvinder typisk arbejder med forskellige jobfunktioner i forskellige faggrupper. De kvindedominerede jobs er traditionelt set lavere lønnede.

Det gennemsnitlige lønniveau i Odense Kommune i 2011 er:

  • Kvinder, 31.472kr
  • Mænd, 34.080kr
Lille lønudvikling fra 2010 til 2011 generelt set
Ifølge en opgørelse fra FLD har ansatte i Odense Kommune gennemsnitligt oplevet en lønstigning på 0,8 % fra november 2010 til november 2011. Der er ikke forskel på lønstigningen for mænd og kvinder. 

Kvinder har haft størst lønudvikling siden 2007
Ser man på udviklingen i lønniveauet i årerne 2007 til 2011 ser billedet anderledes ud. Lønniveauet i Odense Kommune er steget støt gennem de seneste år.

Fra 2007 til 2011 ser det således ud: 
  • Kvinder, 12 %
  • Mænd, 9 %
  • I alt, 11 %

 

Borgmesterforvaltningen