Spring til indhold

Lille fald i antallet af ledere

.

 I Odense Kommune i 2011 er der ansat knap 1000 ledere.  Det svarer til cirka 6,5 % af medarbejderstaben.

Lederne fordeler sig således i 2011:

  • 781 chefer (formel leder med personaleansvar)
  • 141 souschefer (leder der indgår på lige fod med chefen i dennes fravær)
  • 52 stedfortrædere (leder med driftsansvar, men ikke personaleansvar)

Antallet af ledere er faldet gennem de seneste 3 år fra 1024 i 2009 til 974 i 2011.


Figuren viser udviklingen i antallet af ledere på niveau 1 – 5 i årene 2009 til 2011.

Det største forholdsmæssige procentvise fald er at finde på niveau 2, hvor antallet af ledere er faldet med cirka 30 % fra 2009 til 2011.

Færrest ledere i Ældre- og Handicapforvaltningen
Fordelingen af ledere svarer stort set til fordelingen af ansatte i forvaltningerne. Den største forskel ses i Ældre- og Handicapforvaltningen (ÆHF), hvor 31 % af medarbejderstaben er ansat. Her er kun 23 % af lederne hjemmehørende.Figuren viser fordelingen af ledere i de fem forvaltninger i 2011.

Borgmesterforvaltningen