Spring til indhold

Markant fald i antal påbud

.

Odense Kommune har i 2011 fået 21 påbud af Arbejdstilsynet. Dette er et stort fald i forhold til 2010, hvor Odense Kommune fik 34 påbud.


Tabel 1: Udviklingen i antal påbud


Udviklingen kan forklares i, at flere arbejdspladser i Odense Kommune er blevet arbejdsmiljøcertificeret og flere arbejdspladser begynder at arbejde proaktivt og systematisk med arbejdsmiljøarbejdet. Forklaringen på stigningen fra 2009-2010 skyldes skærpet fokus på Børn og Ungeområdet og at hjælpemiddeldepotet fik 9 påbud.

Målet er at fastholde udviklingstendensen for det seneste år og i takt med at flere og flere arbejdspladser arbejdsmiljøcertificeres forventes det, at denne positive udvikling kan fastholdes i 2012.


Tabel 2: Oversigt over påbuddene fordelt på forvaltning og arbejdsplads

Tabellen viser hvilke arbejdspladser og forvaltninger, der har fået påbud.

BMF: Borgmesterforvaltningen,
BKF: By og kulturforvaltningen,
BUF:Børn og Ungeforvaltningen
SAF:Social og arbejdsmarkedsforvaltningen,
*=Selvejende institutioner.

Borgmesterforvaltningen