Spring til indhold

Økonomiske udfordringer præger virkeligheden

  .

I 2011 var hverdagen i Odense Kommune præget af en alvorlig effektiviseringsdagsorden, ganske som i resten af Danmark. Der bliver flere ældre, flere på overførselsindkomster og færre erhvervsaktive. Samtidig er der i høj grad stigende forventninger fra borgerne, som har vidt forskellige ønsker til de ydelser, vi leverer. Det betyder, at vi ikke længere har råd til det hele.

Vi effektiviserer for næsten 600 mio. kr.
Alene i 2011 blev der fundet effektiviseringer for 574 mio. kr. til budget 2012. Effektiviseringerne blev foreslået, fordi vi mangler penge, men også fordi Odense Kommune gerne vil investere i vækst. Og vi er nødt til at investere for at vende økonomien. Også i årene fremover må vi spare og effektivisere.

Stort arbejde bag effektiviseringerne
Der er blevet lagt mange kræfter i effektiviseringsforslagene. Der er arbejdet på mange fronter med at identificere uhensigtsmæssige arbejdsgange, finde bedre måder at arbejde sammen på og digitalisere opgaver, så vi kan løse opgaverne billigere, uden det går ud over de ydelser, vi leverer til borgerne.

Der er i alle forvaltninger gjort meget, både stort og småt, for at effektivisere og løse opgaverne anderledes. Der er gjort en stor indsats alle steder.

Borgmesterforvaltningen