Spring til indhold

Bedre samarbejde på tværs af kommunen

.

Administrationsprogrammet blev skudt i gang i starten af 2011. Formålet var at finde effektiviseringer på minimum 60 millioner kroner over de næste tre år.

Der indgik i alt 6 projekter. I styregruppen og i projektgrupperne indgik såvel centrale som decentralt placerede ressourcer, som samarbejdede om at finde bedst mulige løsninger.

Administrationsprogrammet tog sit afsæt i følgende:
  • Vi skal tage udgangspunkt i kerneydelsen og indrette vores støttefunktioner derud fra.
  • Vi skal skabe en anderledes, sammenhængende og mere effektiv organisation.
  • Vi skal sikre sammenhængende borgerforløb.

Borgmesterforvaltningen