Spring til indhold

BANG: en skal fyres

   .

”Det ramte os i mellemgulvet. Men efter en U-vending og stor åbenhed kom vi op igen med en ny styrke, så vi kunne være kreative.” Pædagog Inge Rahbek og daglig leder Mette Ahnfeldt-Mollerup og de ti andre medarbejdere indrettede børnehuset Ådalen, så der kom mere ro i huset end før.

Mette har som alle ledere i Odense Kommune nu prøvet det: at sige farvel til gode medarbejdere alene på grund af den stramme økonomi. Men børnehuset Ådalen havde heldigvis tidligere brugt Teori U, så de kunne hjælpe hinanden med at komme op igen.

Skal have luftet ud for at blive kreativ
”Vi fik luft for vores vrede og skuffelse. Og det var helt nødvendigt, så kreativiteten ikke blev bremset af negative følelser. Og vi vil jo hellere tænke nyt og fremad end at blive siddende i et hjørne og være sur,” siger Inge og Mette samstemmende.

Først tænkte de helt nyt, som om børnehuset skulle bygges op igen fra bunden. ”Det blev alt for omfattende, og vi fik åbnet øjnene for, at så vilde behøvede det ikke at være. Vores rammer var gode nok,” siger Mette. Så det endte med, at de to vuggestuer blev lagt sammen, døren til børnehaven blev lukket, der blev møbleret om i fællesrummet, og forældrene går ikke længere gennem fællesrummet.

”Den nye indretning har givet os mere ro, så der er kommet noget godt ud af at tænke anderledes,” fortæller Inge.

Giver ansvar og plads
Der var mange tanker og ideer på bordet undervejs. Og når Mette efterspurgte input, så havde alle tillid til, at hun ikke selv havde svaret.

”Vi kan godt klare ærterne; vi skal ikke ind til Mette med alle spørgsmål. Hun har ikke brug for at kontrollere. Hun ved, at det er i orden, det vi laver,” siger Inge. Mette supplerer: ”Jeg har fra Teori U lært at være fuldstændig rolig og spørge ind til medarbejderne forslag til løsning på spørgsmålene. Til gengæld skal jeg så nok sige til, når der er noget jeg gerne vil have.”

Ådalen fortæller løbende forældrene, hvad der er på dagsordenen, sender nyhedsmails og spørger ofte forældrene om deres holdninger og ideer. Forældrene bliver således også inddraget i det skabende nærvær.

”Forældrene har været enormt gode til at byde ind med forslag og fortælle, hvordan de kunne se sig selv i den nye løsning,” siger Mette.

Drømmen
”Forandringerne i Ådalen var båret af nødvendighed. Medarbejderne kommer glæde på arbejde, men de føler, at det er benhårdt. Jeg har en drøm om, at vi om et halvt år kan se tilbage på både faglige og personlige gevinster ved, at vi har tænkt ud af boksen,” siger Mette Ahnfeldt-Mollerup.

FAKTA om Børnehuset ÅDALEN
· otte pædagoger, tre pædagogmedhjælpere og en leder (fire af de 12 er på fuld tid)
· passer 24 børn i vuggestuen og 40-46 børn i børnehaven og
· ruster barnet til de udfordringer, livet giver
· to børnehavegrupper inkl. en udflyttergrupper + to vuggestuegrupper, der nu samarbejder endnu mere
Læs mere om Ådalen

Borgmesterforvaltningen