Spring til indhold

Budget 2012 sikrer vækst

 .

Flertallet af byrådets partier vedtog budget 2012 i oktober 2011. I budgettet indgår investeringer for 380 mio. kr. Investeringerne finansieres ved at spare i alt 574 mio. kr.

Budgettet går hånd i hånd med Ny virkelighed - Ny velfærd
Budgetforliget skal ses i lyset af Odense Kommunes nye dagsorden Ny virkelighed – Ny velfærd (link). Det er bydende nødvendigt, at vi ser velfærdsydelserne i et nyt lys, da vi står overfor tunge økonomiske udfordringer i de næste mange år.

Budgettets forligsparter er derfor meget enige om at gøre fælles front mod de udfordringer Odense Kommune står overfor. To ting er kendetegnende for det kommende arbejde, som er skitseret i budget 2012:
1) Vi skal tage udgangspunkt i borgerne og skabe velfærdsydelser i samarbejde med dem, og
2) Vi ønsker og vil fællesskab og samarbejde på tværs i Odense Kommune.

Det er vigtigt at holde fast i det fælles ansvar, så der skabes gode og holdbare løsninger.

Borgmesterforvaltningen