Spring til indhold

Vi er blevet færre i 2011

.

Også i 2011 er der reduceret i medarbejderstaben på grund af besparelser. En opgørelse viser, at vi i 2011 har opsagt over 200 medarbejdere. Desuden er der for cirka 100 medarbejdere, heraf mange pædagoger og pædagogmedhjælpere, aftalt en reduktion i arbejdstiden.

Ud over de egentlige afskedigelser kommer de mange ledige stillinger, som i årets løb ikke er blevet genbesat. Der findes ikke nogle opgørelse over sådanne ubesatte eller nedlagte stillinger. Mængden af stillinger, der er reduceret med, er således større end det antal medarbejdere, der er blevet opsagt.

Over 200 medarbejdere er afskediget
De i alt 217 opsagte medarbejdere fordeler sig således på forvaltningerne:
§ Borgmesterforvaltningen, 9 medarbejdere
§ By- og Kulturforvaltningen, 21 medarbejdere
§ Børn- og Ungeforvaltningen, 89 medarbejdere*
§ Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, 73 medarbejdere
§ Ældre- og Handicapforvaltningen, 25 medarbejdere

* Det er antaget, at de cirka 100 medarbejdere, der er gået ned i tid, er ansat i Børn- og Ungeforvaltningen.

Der findes ikke nogle opgørelser over, hvad der sker med opsagte medarbejdere, når de forlader Odense Kommune.

Vi ansætter stadig nye medarbejdere – også i nye stillinger
At nogle medarbejdere opsiges betyder ikke, at der ikke ansættes nye medarbejdere i Odense Kommune. På nogle områder kan det være nødvendigt at ansætte flere medarbejdere, hvis eksempelvis effektiviseringsindsatser skal gennemføres eller vi har behov for andre kompetencer end de tilstedeværende. Det afspejles også i budgettet. Nogle gange må der investeres for at få vækst, andre gange skal der flere hænder til for at få en indsats gennemført.

Opsagte medarbejdere kan søge ledige stillinger
Direktørgruppen har i 2011 besluttet, at alle stillinger skal slås op internt i 14 dage, før de eventuelt slås op eksternt. Det giver eksisterende og eventuelt opsagte medarbejdere mulighed for at søge stillingerne først.

Vi omplacerer, hvis det er muligt
Der er desuden en omplaceringspligt i Odense Kommune i forbindelse med afskedigelser. Omplaceringspligten gælder i perioden op til der meddeles medarbejderen, at der påtænkes afsked og indtil høringsperioden er overstået. Omplacering kan både ske ved, at en leder finder en anden passende stilling til en medarbejder eller ved, at medarbejderen selv søger en ny stilling i Odense Kommune.

Både leder og medarbejder selv har ansvar i forhold til at afsøge ledige stillinger, som kan være en mulighed for en opsagt medarbejder. Medarbejderen har i opsigelsesperioden ret til komme til samtale på ledige stillinger, men arbejdsstedet har ikke pligt til at ansætte vedkommende.

Borgmesterforvaltningen