Spring til indhold

Besparelserne skal hentes hjem

.

Processen med at få realiseret effektiviseringerne gik i gang straks efter vedtagelsen af budget 2012 i oktober. De forskellige politiske fagudvalg har - alt afhængig af hvordan de enkelte effektiviseringstiltag virker i forvaltningerne - fået hver deres besparelse, som de er ansvarlige for at udmønte.

Fælles løsninger
At finde fælles løsninger på tværs af udvalgene står højt på dagsordenen, og Økonomiudvalget har derfor en særlig rolle som koordinerende og samlende organ. Økonomiudvalget står for at udmønte følgende effektiviseringsforslag:
1. Sygefravær
2. Teknisk Service
3. Indkøb
4. Modernisering af MED-systemet
5. Effektivisering af lønadministration
6. Overtagelse af opgaver fra Visma
7. Effektivisering af regnskab
8. Sammenlægning af kontaktpersonroller
9. Målrettet personaleadministrativ information til ledere
10. Talegenkendelse
11. Fusion mellem PMC og Servicecenteret
12. Eksterne / interne konsulenter

Ansvaret for disse tiltag ligger hos Økonomi- og Organisationsudvikling i Borgmesterforvaltningen. Byrådet følger tiltagene 1 – 4 gennem kvartalsvise statusrapporter til Direktørgruppen og Byrådet. De resterende afrapporteres til ledergruppen i Økonomi- og Organisationsudvikling.

Borgmesterforvaltningen