Spring til indhold

Investering i vækst for at styrke sammenhængen i byen

.

I budget 2012 er der afsat penge til en række store projekter, som vil ændre byen i de kommende år. Der investeres i:
  • en moderne og attraktiv by med letbane, Campusområde og en attraktiv bymidte
  • mere kvalitet i byens skoler gennem renovering, adgang til IT-faciliteter og tilskyndelse til at tage en ungdomsuddannelse
  • en god hverdag for Odense børnefamilier gennem etablering af nære daginstitutionspladser samt renovering af eksisterende dagtilbud og legepladser
  • tidssvarende tilbud til borgere med handicaps, psykiske lidelser og ældre gennem nyetablering og anskaffelse af velfærdsteknologi.

Borgmesterforvaltningen