Spring til indhold

Vi sparer for at komme foran

.

De mange penge der skal spares er fundet på områderne:
  • sundhed gennem en række initiativer for at nedbringe sygefraværet
  • digitalisering gennem talegenkendelse, det vil sige diktering i stedet for egentlig skrivning
  • administration gennem eksempelvis oprettelse af en teknisk serviceenhed og lønninger 
  • strategisk indkøb gennem en øget helhedstænkning i indkøbene
  • salg af ejendomme
Der spares også på lønninger
Vi kommer ikke uden om at spare på lønninger. Medarbejderstaben skal gennem de næste år reduceres. I 2015 skal der være over 400 årsværk færre end i dag. Den endelige nednormering afhænger af den konkrete udmøntning af de forskellige besparelser.

Det lyder umiddelbart som mange medarbejdere, vi skal af med men hvert år er der naturlig udskiftning, hvor medarbejdere får andet arbejde uden for kommunen, ældre medarbejdere går på pension og nogle medarbejdere går efter eget ønske ned i tid. Det betyder, at stillinger ikke genbesættes. Herudover vil man se på brugen af vikartimer.

Borgmesterforvaltningen