Spring til indhold

Faglige støttefunktioner (+ myndighedsafgørelser)

.

Baggrund
Odense Kommune skal være endnu bedre til at sætte borgerne i centrum, understøtte deres ressourcer og forøge deres handlekompetence, så de i videst mulig udstrækning kan mestre deres eget liv. Projektet sætter fokus på tværfagligt samarbejde og tidsafgrænsede, målsatte kunderelationer. Projektet skal undersøge, hvordan myndighedsafgørelserne og de faglige støttefunktioner kan bidrage til dette.

Resultat
Projektet er slået sammen med projektet om sammenhængende borgerforløb. Se resultat under beskrivelsen af dette projekt.

Borgmesterforvaltningen