Spring til indhold

Analyse af ledelsesstruktur og MED-system

  .

Baggrund
Projektet udfordrer den ledelsesstruktur Odense Kommune har i dag. Hvad er formål og rationaler bag den struktur? Projektet skal undersøge om der er effektiviseringspotentiale i at ændre strukturen og om en anden struktur kan skabe en mere sammenhængende og helhedsorienteret opgaveløsning for medarbejdere og borgere.

Desuden ser projektet på hvordan MED-strukturen bedst muligt kan organiseres anderledes.

Resultat
Frem for at lave egentlige strukturændringer i ledelsesstrengen foreslår projektet et langt større fokus på begrebet ledelse og på samspilsformer i Odense Kommune. At italesætte ledelse, tænkningen bag det og måden hvorpå vi bedriver ledelse er en væsentlig forudsætning for at kunne arbejde produktivt, målrettet og innovativt. Projektets mange betragtninger er tænkt ind i Odense Kommunes nye ledelsesgrundlag ”Ledelse i udvikling”.

MED-projektet foreslog en ny model for organiseringen af Odense Kommunes MED-system. I budget 2012 indgår derfor et besparelsespotentiale på 6 mio. kr. på dette område. Der arbejdes pt. videre med rammer og præmisser for et tidssvarende MED-system.

Borgmesterforvaltningen