Spring til indhold

Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Odense Kommune

.

Baggrund
Er det hensigtsmæssigt at skabe en selvstændig borgerrådgiverfunktion? Hvilke opgaver skal en sådan funktion løse, og hvilken organisering skal funktionen have? Kan en borgerrådgiverfunktion bidrage til at løse rådgivnings- og klagesager mere effektivt og hensigtsmæssigt, end kommunen løser funktionerne i dag. Det er nogle af de spørgsmål, projektet undersøger.

Resultat
Projektet foreslog flere forskellige modeller for en borgerrådgivningsfunktion. På direktørgruppens møde ultimo februar 2012 var der ikke opbakning til at gå videre med en model for en udvidet borgerrådgiverfunktion, som man kender det fra eksempelvis Københavns Kommune.

Projektet foreslog flere forskellige modeller for en borgerrådgivningsfunktion. På direktørgruppens møde ultimo februar 2012 var der ikke opbakning til at gå videre med en model for en udvidet borgerrådgiverfunktion, som man kender det fra eksempelvis Københavns Kommune.

Det overvejes p.t. om nogle af de intentioner, der knytter sig til en borgerrådgiverfunktion kan udmøntes på anden vis og med en anden tilgang eksempelvis i forbindelse med en strategi for borgerinddragelse i Ny virkelighed - Ny velfærd. Proces og tidsperspektiv for dette er ikke fastlagt.

Borgmesterforvaltningen