Spring til indhold

Administrative støttefunktioner

.

Baggrund
Hvilke administrative støttefunktioner har kerneydelserne brug for? Projektet undersøger dette, og finder ud af, hvordan kommunen mest hensigtsmæssigt organiserer støttefunktionerne. ”Administrative støttefunktioner” er for eksempel økonomi-, jura, HR/kommunikation og IT-funktioner.

Resultat
Projektet analyserede sig frem til at følgende anbefalinger:
1. Effektivisering af lønadministration gennem ny organisering af området
2. Etablering af et centralt servicecenter på bogførings- og regnskabsopgaver
3. Samling af rollerne PA-medarbejder, APOS-ansvarlig og en del af IT-kontaktperson
4. Mere målrettet personaleadministrativ information til ledere.
5. Minimering af brugen af eksterne konsulentydelser
6. Fusion mellem Pædagogisk Mediecenter (PMC) og Servicecentret
7. Digitalisering af papirdelen af det politiske arbejde i Odense Kommune gennem iPads til Byråd og politiske udvalg

Der arbejdes videre med den praktiske gennemførelse af anbefalingerne 1 – 5 under Budget 2012. Fusionen mellem PMC og Servicecentret bliver også en realitet. Der er frist for oprettelsen af en fælles enhed i april 2012. I andet halvår af 2011 blev der arbejdet med præmisserne for politikernes digitalisering. De har primo 2012 fået udleveret iPads, og forventes at være papirløse pr. april 2012.

Borgmesterforvaltningen