Spring til indhold

Tekniske støttefunktioner

.

Baggrund
Kerneydelserne har brug for tekniske støttefunktioner. I projektet analyseres muligheden for en fælles, central service- og driftsenhed, hvor alle ressourcer og opgaver samles i en enhed, som med et fundament i et fagligt stærkt bagland, skal løse opgaverne med udgangspunkt i kerneydelsens behov. Projektet skal undersøge og udarbejde forslag til hvordan opgaverne kan organiseres og udføres mest hensigtsmæssigt.

Resultat
I budget 2012 indgår oprettelsen af en teknisk serviceenhed. Der er lagt en besparelse ind på 74 mio. kr.

Ved årets udgang arbejdede en projektgruppe videre med oprettelsen af serviceenheden, som forventes at have opstart i juni 2012.

Borgmesterforvaltningen