Spring til indhold

Størst lønforskel på akademikerområdet

.

Tabellen viser lønniveauet i november 2011 for Odense Kommunes 10 største overenskomstgrupper.

OBS! Overenskomstgrupper varierer i forhold til faggruppe-begrebet, som er brugt tidligere. Når vi kigger på lønniveau giver det god mening at se på mere udspecificerede kategorier, da større udsving ellers kan gemme sig.

Størst forskel på akademikerområdet
I de store overenskomstgrupper er der ikke væsentlig forskel mænd og kvinder i mellem. Den største forskel er på akademikerområdet, hvor forskellen er mellem kvinder og mænds lønniveau er på 2.631kr pr. måned.

Forskellen kan ligge i, at man på akademikerområdet i højere grad laver individuel lønforhandling i forhold til de andre store overenskomstgrupper. Det er en velkendt tendens, at mænd generelt er bedre til at forhandle løn end kvinder.Tabellen viser lønniveauet pr. november 2011 for de 10 største overenskomstgrupper i Odense Kommune. I lønnen indgår grundløn, tillæg, særlig ferie godtgørelsen samt pensionsbidrag. I statistikken kan indgå ledere, hvis de ikke er på en særskilt lederoverenskomst. Dette kan hæve lønniveauet kunstigt.

Borgmesterforvaltningen