Spring til indhold

Små stigninger i lønniveau for praktisk arbejde

.

I forhold til stigningen i det gennemsnitlige lønniveau fra 2007 til 2011 (11 %) er der ikke de store udsving for de største medarbejdergrupper. De er alle nogenlunde på samme niveau.

De største afvigelser i forhold til stigningen i det gennemsnitlige lønniveau for overenskomstgrupper med over 100 medarbejdere ses i følgende grupper, hvor stigningen har været:

  • Special arbejdere/faglærte gartnere/brolæggere, 1 %
  • Teknisk service, 5 %
  • Husassistenter, 6 %
  • Håndværkere, 6 %
  • Pgu- og pau-elever, 23 %

OBS! Her skelnes mellem overenskomstgrupper fremfor faggrupper. I forhold til lønstigninger giver det mere mening at se på mere udspecificerede grupper, da store udsving ellers kan ”gemme sig”.

Der forekommer større udsving end ovennævnte i de små medarbejdergrupper. De er dog ikke medtaget, da enkelte personer kan påvirke statistikken meget.

Borgmesterforvaltningen