Spring til indhold

Ældre ledere præger billedet

.

Gennemsnitalderen for ledere i Odense Kommune er 50,7 år. Der er ikke den store forskel på gennemsnitsalderen for de tre typer af ledere. 37,1 % af lederne er seniorer, det vil sige over 55 år.Figuren viser fordelingen af ledere  under og over 55 år i Odense Kommune i 2011.

Ved sammenligning med ledere i 6-byerne er der ikke væsentlig forskel på gennemsnitsalder og antal seniormedarbejdere på lederområdet. Det betyder, at såvel Odense Kommune som de andre kommuner har en udfordring i at fastholde attraktive seniormedarbejdere samt at tiltrække og fastholde yngre medarbejdere.

De unge ledere er i Børn- og Ungeforvaltningen
I alt 38 ledere i Odense Kommune er op til og med 35 år, svarende til cirka 4 %. Samme billede gør sig gældende i de andre kommuner i 6-by samarbejdet. De fleste af lederne i denne aldersgruppe er ledere på niveau 4 og 5+. Halv-delen af de unge ledere (uanset ledelsesniveau) findes i Børn- og Ungefor-valtningen.

Borgmesterforvaltningen