Spring til indhold

Stor stigning i antallet af virksomhedspraktikjobs

.

Virksomhedspraktik er et tilbud til ledige og syge, som har behov for at få afklaret deres beskæftigelsesmål eller få opkvalificeret deres faglige, sociale eller sproglige færdigheder for at kunne få job.

Alene fra 2010 til 2011 er antallet af virksomhedspraktikjobs i Odense Kommune steget fra 194 til 310 svarende til en stigning på 37 %. Stigningen skyldes indsatsen i forhold til virksomhedsrettet aktivering, som ved løntilskud.


Figuren viser udviklingen i virksomhedspraktikjobs i Odense Kommune i årene 2007 til 2011. Opgørelsen er i heltidspersoner.

Borgmesterforvaltningen