Spring til indhold

Mangfoldighed som kilde til inspiration og fornyelse

.

Det er en styrke at have en divers medarbejdergruppe, som kommer med forskellige input og tænker opgaveløsning forskelligt. Specielt i tider hvor innovation og nytænkning er på dagsordenen, og vi søger at løse vores opgaver mere effektivt, er det vigtigt at have fokus på, hvad vi hver især kan bidrage med. En øget mangfoldighed blandt de ansatte styrker kreativiteten og dermed grundlaget for at udvikle nye ideer, så kerneydelsen styrkes.

Mangfoldighed gør os attraktive
En øget mangfoldighed kan give meget til en organisation, hvis forskellighederne sættes i spil, eksempelvis:

  • Adgang til ny viden gennem større og anderledes netværk
  • Større fokus på samarbejdsrelationer gennem en styrket brug af viden og kompetencer på tværs
  • En attraktiv arbejdsplads i rekrutterings- og fastholdelsesøjemed
  • En attraktiv samarbejdspartner
Mangfoldighed gennem frivillighed
Der er i Odense Kommune et øget fokus på fællesskaber og inddragelse af blandt andet borgere og frivillige kræfter. At forstærke en sådan involvering vil være med til at styrke mangfoldigheden i Odense Kommune yderligere. Det vil give andre perspektiver på den enkelte borgers situation og behov samt skabe dialog på tværs.

Borgmesterforvaltningen