Spring til indhold

Jeg stoler på dig

.

Det handler om at tro på sig selv og at gøre en forskel uanset baggrund. Ledere skal styrke medarbejdernes selvværd og stole på dem.
Vinnie Skovkjær er leder af Aktiviteter i plejeboliger og 23 medarbejdere med meget forskellig baggrund – fx er mere end halvdelen i fleksjob. Desuden er der tilknyttet mellem fire og seks i virksomhedspraktik.

”Fleksjobberne har været gennem et årelangt forløb, inden de kommer her, og de har typisk ingen faglig baggrund. Så er det vigtigt, at de føler, at der er brug for dem, at de kan gøre en forskel, smile og motivere beboerne til at deltage i aktiviteterne,” siger Vinnie Skovkjær.

Og det sker: beboerne bliver aktiveret, medarbejderne stortrives, plejehjemmene efterspørger ydelserne, frivillige bidrager flittigt, muligheder på tværs af institutioner udnyttes.


Tina Hansen (t.v) og Hajrija Jusubasic (t.h.) arbejder sammen med leder Vinnie Skovkjær (i midten) i Aktiviteter i Plejeboliger.

Vi har aftalt klare rammer
Kommunikation er nøglen, som Vinnie bruger til at åbne og styrke medarbejdernes selvtillid. Løbende taler hun med og lytter endnu mere til medarbejderne. Det betyder, at
  • der er klare rammer fx om arbejdstid
  • rammerne er aftalt med medarbejderen, så de er forstået og afstemt med fleksjobberens vilkår
  • medarbejderne kan altid få fat på Vinnie og drøfte evt. spørgsmål med hende
  • grupperne med tre teams (min. fire fleksjobbere og tre ordinært ansatte i hvert teams) har skrevet samarbejdsaftaler, roller og opgaver ned, og de aftaler aktiviteterne med hinanden
Jeg øver mig i at give slip
Aktivitetsmedarbejderne møder ind på de forskellige plejehjem og møder ofte kun Vinnie Skovkjær til det ugentlige afdelingsmøde. Så Vinnie udøver distanceledelse.

”Det sværeste for ledere som mig er nok at turde give slip på styrepinden. Vi skal stole på, at medarbejderne klarer opgaverne indenfor de aftalte rammer. Den gensidige tillid næres af en åben, ærlig og letforståelig kommunikation. Og så kan vi rigtig meget,” fastslår Vinnie Skovkjær.


FAKTA om Aktiviteter i plejeboliger 
  • tilbyder nu på femte år aktiviteter for beboere på kommunens 21 plejehjem/-centre.
  • laver sammen med beboerne gymnastik, spil, sang, gåture, herreklubber m.m.
  • består af 22 medarbejdere (mere end halvdelen i fleksjob) samt virksomhedspraktikanter og en række frivillige borgere
  • kommer på hvert plejecenter min. to gange om ugen (alt efter antallet af beboere)
  • planlægger i samarbejde med beboerne og ud fra deres interesser og ønsker
  • arrangerer også musikfestival, fisketure, motions- og venskabsdag, dyrskue, koncerter mv. for alle plejehjem.

Borgmesterforvaltningen