Spring til indhold

Børnehave og skole sammen om barnets udvikling

  .

Efter blot et par møder er det nye ledelseskollegium for Rosengård/Kragsbjerg i gang med konkrete initiativer, der skal sikre barnets udvikling i overgangen fra børnehave til skole.

Rosengård/Kragsbjerg er et af de nye, såkaldte børnemiljøerne i Odense Kommune. Et børnemiljø er et forpligtende samarbejde mellem et områdes vuggestuer, børnehaver, skoler og SFO’er. Det skal skabe sammenhæng i børnenes univers – på deres vej fra vuggestue, børnehave og ind i folkeskolen.

”Børnehaver og børnehaveklasser har altid samarbejdet. Men nu, hvor vi er et lederkollegium på fire, kan vi handle. Det er muligt at gøre noget nu uden at skulle vente på andre,” siger Bente Holtsmark. Det er de alle fire ledere tydeligt tilpas med.


Ledelseskollegiet Rosengård/Kragsbjerg består af Bente Holtsmark, institutionsleder børneinstitutionen Tornbjerg-Rosengård,  Birgitte Sonsby, skoleleder Ejerslykkeskolen, Marianne Barthélemy, institutionsleder børneinstitutionen Kragsbjerg og René Kaaber, skoleleder Rosengårdsskolen.
 
Lederkollegiets første mål
Lederkollegiet første mål er at udvikle
  • den fælles måde at vurdere et barns sprog på
  • den dialogiske oplæsning, som er en systematisk metode ved højtlæsning, hvor pædagogen snakker med børnene om bogen før, under og efter læsningen
  • den professionelle brug af fx iPad, som nu er ved at blive introduceret for børn i områdets vuggestuer og børnehaver
Barnets sproglige udvikling
”Vi vil bygge videre på det samarbejde, vi allerede har om barnets sproglige udvikling. Det er højt prioriteret over hele linjen at udvikle børnenes sprog og læsninger. Og medarbejderne er parate,” fortæller Marianne Barthélemy.
I den kommende tid skal man have valgt de medarbejdere, der tripper for at komme videre.

Pædagoger bytter job
Personalet får kendskabet til hinandens pædagogik via besøg hos hinanden. Tidligere har det mest været børnehavepædagogen, der besøgte skolen; fremover kommer skolen også på besøg i institutionen.
”Vi har også mulighed for jobswap. Det vil sige at pædagoger i børnehave og børnehaveklasser bytter job i en periode. De er altså ikke kun med på en kigger, men bliver en del af det arbejdende team,” siger René Kaaber.

Ansøgt om iPads
Skolelederne har ansøgt om udviklingsmidler til iPads i børnehaveklasserne.
”iPads ér en del af børnenes virkelighed. Og det er et dejligt konkret værktøj, som støtter op om det, vi gerne vil sammen med børnene,” fastslår Birgitte Sonsby.

De fire ledere har med det nye ledelseskollegium fået en mulighed for sammen at sætte retning og tempo. Nu skal de sammen med medarbejderne have det organiseret. På lidt længere sigt skal forældrene selvfølgelig også inviteres med. 

FAKTA om børnemiljøerne Tornbjerg-Rosengård og Kragsbjerg
Børneinstitutionen Kragsbjerg består af syv børnehuse:
· Skattekisten
· Kragsbjerglund 
· Ønskeøen
· Korsløkkeparken
· Elverhøjen
· Den Blå Planet
· Sct. Georgshjemmet  
Læs mere om Børneinstitution Kragsbjerg

Børneinstitutionen Tornbjerg-Rosengård består af syv børnehuse:
· Børnehuset Blangstedgård
· Carls Børnehus
· Børnehuset Ejerslykke Børnehave
· Børnehuset Ejerslykke Vuggestue
· Ørbækparkens Børnehus
· Børnehuset H. C. Ørsted
· Børnehuset Troldhøj
Læs mere om Børneinstitution Tornbjerg-Rosengård 

Ejerslykkeskolen
· 621 elever
· tre sporet fra børnehaveklasser til 9. klasse
· en specialklasserække fra 0.-7. klasse for elever, der ikke kan være i den almindelige skole
· 110 ansatte inkl. 70 lærere og børnehaveklasseledere 

Rosengårdsskolen
· 795 elever
· tre sporet fra børnehaveklasser til 9. klasse
· samt en specialklasserække for elever med fx DAMP eller ADHD
· samt en række for elever med svære bevægehandicap og specifikke vanskeligheder med indlæring
· 160 ansatte heraf 85 lærere og børnehaveklasseledere samt 48 pædagoger
Læs mere om Rosengårdskolen 


Borgmesterforvaltningen