Spring til indhold

Vi er kollegernes spejl

  .

Som loven er i dag skal en ledig til samtale minimum hver tredje måned, uanset om det tjener borgerens forløb eller ej.

”Dette søger vi via frikommuneforsøget at ændre, så det giver mere mening for borgeren,” fortæller Morten Boris Larsen fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Han og projektkonsulent Iben Zukunft har været på feltstudier i Beskæftigelsescentret i SAF.

Hvordan får man øje på egne blinde pletter
De har billedlig talt holdt et spejl op for kolleger. Ved hjælp af metoder fra IDEO har de sammen med kolleger forsøgt at finde de blinde pletter ved at observe
re borgeres møder med SAF.
”Vi har synliggjort borgernes værdier, og hvad de har fået ud af mødet med forskellige dele af den store kommune. Desuden har medarbejderne fået blik for de træk, der er fælles i medarbejdernes og borgernes håb for samarbejdet. Så når vi tilrettelægger et forløb, så har vi et fælles mål med udgangspunkt i borgerens verden,” siger Morten.

Det blev observeret
Der var nogle gennemgående overordnede pointer fra observationerne og interviewene:
  • Vi kan være svære at komme i kontakt med telefonisk og personligt
  • Borgerne i SAF søger den personlige og menneskelige relation
  • Et ønske om et bedre overblik over, hvor borgeren kan/ skal henvende sig
  • Et ønske om større gennemsigtighed/mere logik i systemet (egen sag)
  • Kommunikationen internt på tværs i Beskæftigelsescentret kan blive bedre
  • Et ønske om bedre historik i forhold til hvad der er sket og/eller aftalt siden sidst

Lotte Hansen, Iben Zukunft, Inger Rasmussen, Susanne Sif Hornsved og Lars Joakim Preisler er i gang med processen.

”Medarbejderne har fået en øjenåbner. De er nu lidt spændt på, hvad der sker med forslagene til mere smidige interne arbejdsgange og færre lovmæssige barrierer,” fortæller Morten Boris Larsen.

FAKTA: Sådan fik SAF overblik
1. Forløb: alle aktører i typiske sagsforløb blev identificeret fx sagsbehandlere, job- og virksomhedskonsulenter, jobsøgende
2. Observationer: De to konsulenter plantede sig som fluer på væggen og observerede (og fotograferede), hvad der skete under samtaler mellem medarbejdere og borgere
3. Interviews: medarbejdere og borgere blev interviewet om deres forventninger inden en samtale og efterfølgende, hvordan de oplevede samtalen
4. Håb & frygt: på workshops blev medarbejdernes og borgernes største håb og største frygt konkretiseret
5. Muligheder: på workshops blev muligheder og barrierer for at realisere de fælles håb og begrænse den fælles frygt fundet; uhensigtsmæssige love og regler blev nedskrevet
6. Beslutninger: de uhensigtsmæssige love blev skrevet om til frikommuneansøgninger. Ansøgningerne bliver i april behandlet i fag- og økonomiudvalget samt i Byrådet, inden de sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest den 1. maj 2012.

Borgmesterforvaltningen