Spring til indhold

Frivillig fredag – hver dag

.

Dalum Medborgercenter er i løbet af halvandet år gået fra at være fire nybyggede vægge til at være et hus med fuld gang i. Mange af aktiviteterne er baseret på frivillige kræfter – som der bliver passet rigtig godt på.


Gitte Larsen (i midten) og sylærer Gitte Christensen i dagens syværksted

Lektiehjælp, zumba, syværksted og sundhedsplejersker. Kun fantasien sætter grænser for, hvilke aktiviteter Dalum Medborgercenter i Dianavænget kan tilbyde. Og så selvfølgelig antallet af frivillige.
- Hvis vi ikke havde nogen frivillige, havde vi ikke noget medborgercenter. Alfa og omega for vores hus er vores ca. 35 frivillige, som er med til at føre beboernes ønsker og idéer ud i livet, fortæller Gitte Larsen, der er ansat på Odense Centralbibliotek som projektleder for Dalum Medborgercenter.

Alsidigt samarbejde
Gitte Larsen sidder midt i multifunktionsrummet ”Gul 2”, som både bliver brugt til ungdomsskole, undervisning, hygge og bogudlån alt efter behov. I rummet ved siden af høres lyden af symaskiner og hyggesnak. Sylærer på systuen i dag er Gitte Christensen. Hun er ansat hos FOF, men underviser også to gange om ugen i Dalum Medborgercenter.
- Vi samarbejder blandt andet med Boligforeningen, Dalum Ungdomsskole, FOF, sundhedsplejerskerne, forskellige frivillige organisationer og mange andre, og det fungerer rigtig godt. Det brede samarbejde kvalificerer vores tilbud og gør, at vi kan holde fast i grundidéen med et medborgercenter, nemlig læring, inspiration og hjælp til selvhjælp på borgernes præmisser, fortæller Gitte Larsen.

Der skal være en gulerod
Nerven i Dalum Medborgercenter er altså et tæt samarbejde mellem flere forskellige kommunale og private instanser og ikke mindst de frivillige, som der bliver arbejdet bevidst med at rekruttere og fastholde.
Sidste nye tiltag i Dalum i forbindelse med fastholdelse af de frivillige er en regulær uddannelse, der blev skudt i gang den 17. september. Uddannelsen løber over i alt syv gange og indeholder blandt andet undervisning i kommunikation, førstehjælp og konflikthåndtering.
Ifølge Gitte Larsen er uddannelsen et forsøg på at skabe nogle gode rammer for, at de frivillige kan udføre deres arbejde og samtidig styrke deres indbyrdes fællesskab.

Vend bøtten på hovedet
Medborgercentret i Dianavænget er et eksempel på, at man kan få rigtig meget ud af forholdsvis få penge, hvis man samarbejder på tværs og inviterer brugere og frivillige til at være drivkraften i et projekt.
- Men det forudsætter, at vi møder borgerne på deres egne præmisser – og at vi gør os umage med at forstå, hvad de har brug for, siger Peter Thomsen og fortsætter:
- Det handler i virkeligheden om at vende bøtten på hovedet. I stedet for at se på, hvilken funktion vi plejer at udfylde, eksempelvis på biblioteket, så skal vi fokusere på, hvilke relevante opgaver vi kan løse – både sammen med borgerne og sammen med andre kommunale kolleger, selvom vi måske hverken deler forvaltning eller budgetter i det daglige, lyder det fra bibliotekets publikumschef.

BAGGRUND:
Medborgercentret i Dalum er resultatet af et bredt og tværgående samarbejde mellem en lang række lokale, kommunale og private partnere, bl.a. Kristiansdal Boligforening, Dalum Ungdomsskole, Afd. 34s afdelingsbestyrelse, Boligstrategisk Sekretariat og Odense Centralbibliotek, der har fået 1,3 mio. kr. i støtte fra Styrelsen for Bibliotek og Medier til projektet.Borgmesterforvaltningen