Spring til indhold

Om Tornbjerg-Rosengård

Her kan du læse om institution Tornbjerg-Rosengård.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Børneinstitution Tornbjerg - Rosengård

Slotsgade 5, 3.sal
5000 Odense C

Institutionsleder

Gitte Ahrenfeldt Hermansen 51 14 92 21

Vi er en 0 – 6 års institution med børnehuse placeret i Odenses østlige bydel.

 

Institutionen består af seks børnehuse som alle har den forældrevalgte frokostordning.

Vi tror grundlæggende på, at børn lærer bedst i samspil med hinanden. Derfor bygger vores pædagogiske fundament på, at vi tager udgangspunkt i børnenes muligheder, kompetencer og potentialer, og vi understøtter deres egen motivation for at lære. Vi tilrettelægger derfor læringsmiljøer med udgangspunkt i hvor børnene har mulighed for at skabe relationer og udfolde deres kreativitet igennem legen.

Vi arbejder målrettet med Odense Kommunes strategier for sprog, dannelse, tidlig indsats og digitalisering.

I vores daglige arbejde med inklusion, har vi fokus på følgende elementer i den daglige praksis:

- Vi sætter børnene i centrum.

- Vi ser det enkelte barns adfærd som en reaktion på den position, barnet har i fællesskabet.

- Vi skaber læringsrum, hvor børnene er aktive deltagere i fællesskaber.

- Vi tilrettelægger forskellige og differentierede læringsfællesskaber.

- Vi bruger medarbejdernes kompetencer gennem bevidste og dynamiske rolle- og opgavefordelinger.

- Vi skaber et dynamisk forældresamarbejde.