Spring til indhold

Pædagogiske læreplaner

Den pædagogiske læreplan er det redskab, personalet gør brug af i arbejdet med at skabe optimale læringsmiljøer for alle børn.

Det pædagogiske personale sætter, med udgangspunkt i børnegruppen, mål for arbejdet med børn inden for følgende læreplanstemaer:

1. Alsidig personlig udvikling
2. Kommunikation og sprog
3. Krop, sanser og bevægelse
4. Kultur, æstetik og fællesskab
5. Natur, udeliv og science
6. Social udvikling
 
Hvornår og hvordan temaerne sættes i spil, er forskelligt fra dagtilbud til dagtilbud, men fælles er, at der tages udgangspunkt i børnegruppens udviklingsbehov samt i det enkelte barns interesser og behov.
Personalet har med deres faglige uddannelse ansvaret for at støtte, guide og udfordre børnene, hvad enten der er tale om leg, planlagte aktiviteter, rutiner eller spontant opståede situationer.

Planlægningen af det pædagogiske arbejde tager afsæt i Dagtilbudslovens bestemmelser § 8-10. Loven understreger, at alle dagtilbud skal lave en skriftlig pædagogisk læreplan, der giver rum for leg, læring og udvikling. 
 

Læs mere i dagtilbudsloven.