Spring til indhold

Retningslinjer for samarbejde

Vi gør os umage for at have et godt og klogt samarbejde omkring dit barn

Fra dit barn kommer til verden og frem til skolestart, vil I helt naturligt være i kontakt med forskellige personer fra kommunen. Det kan være sundhedsplejersker, pædagoger og lærere, men det kan f.eks. også være småbørnspsykologer eller tale-/sprogkonsulenter. 

I Odense har vi en fælles politisk retning for, hvordan vi samarbejder bedst med hinanden om dit barn særligt omkring overgangene mellem hjem, dagtilbud og skole.

Odense kommunes retningslinjer er:

 

1. Samarbejdet mellem dagtilbud, fritidstilbud og skolen

1.1 De fagprofessionelle skal systematisk samarbejde om at skabe kontinuitet og sammenhæng for børnenes trivsel, læring og udvikling.
1.2 De fagprofessionelle skal skabe sammenhæng i det pædagogiske læringsmiljø fra dagtilbud til forårs SFO og børnehaveklasse.
1.3 De fagprofessionelle skal samarbejde med forældre, så de sammen skaber en tryg og positiv overgang for børnene.

 

2. Samarbejdet mellem dagtilbud og andre relevante aktører, herunder sundhedsplejen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

2.1 De fagprofessionelle skal under de givne rammer samarbejde om at skabe rettidige indsatser og systematisk tidlig opsporing. 
2.2 De fagprofessionelle skal systematisk samarbejde med forældrene.

 

3. Videregivelse af relevante oplysninger ved børns overgange fra sundhedsplejen til dagtilbud og fra dagtilbud til skolefritidsordning eller fritidshjem og skole

3.1 De fagprofessionelle må udelukkende videregive relevante oplysninger om et barn, hvis det fagligt vurderes at være nødvendigt for understøttelsen af det enkelte barns trivsel, læring og udvikling i det kommende tilbud.
3.2 Barnets forældre bør altid orienteres og inddrages før oplysninger videregives.