Spring til indhold

Forældresamarbejde

Samarbejde mellem forældre og dagtilbud har mange forskellige former.

Et godt samarbejde kendetegnes blandt andet ved en gensidig tillid mellem forældre og personale om barnets trivsel, udvikling og læring. Der skal være plads til at dele udfordringer og små hverdagsoplevelser vedrørende barnet.

 

Aula som kommunikationsplatform i dagtilbud

I dagtilbud i Odense bruger vi Aula som kommunikationsplatform.

Du kan læse mere om brugen af Aula i dagtilbud her.

 

 

Forældrebestyrelser

Som forældre til et barn i et kommunalt dagtilbud i Odense Kommune har du mulighed for at få indflydelse på dit barns hverdag ved at blive valgt ind i dagtilbuddets forældrebestyrelse.

Der stilles ikke krav om bestemte forudsætninger hos dig, kun at du har lyst til og interesse for at være med til at præge retningslinjer og mål i dit barns dagtilbud.
Forældrebestyrelsens formål er at sikre forældrenes og personalets indflydelse på principper for henholdsvis børneinstitutionernes og dagplejernes daglige virke. I samarbejde med det pædagogiske personale fastlægger forældrebestyrelsen principper for dagtilbuddets arbejde, mens dagtilbudslederen træffer de konkrete beslutninger.

Har du spørgsmål til, hvordan du kan involvere dig, er du velkommen til at henvende dig til personalet i dit dagtilbud.

I henhold til Dagtilbudsloven er der fastsat en styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud for børn fra 0-6 år i Odense Kommune. Styrelsesvedtægten fastlægger rammerne for forældrebestyrelsernes og forældrerådenes virke.

For selvejende børnehuse er der fastsat en standarddriftsoverenskomst.

Læs mere
Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i kommunale dagtilbud i Odense Kommune (opdateret d. 11. december 2023)
Standarddriftsoverenskomst mellem Odense Kommune og selvejende børnehuse

 

Kontakt

Her finder du kontaktoplysninger til forældrerepræsentanterne i henholdsvis forældreråd og institutionsbestyrelser.