Spring til indhold

Ferie/sampasning

Ferie/sampasning i Odense Kommunes dagtilbud.

Børnehusene i Odense Kommune holder åben på hverdage i tidsrummet 6.00-17.00.

Børnehusene har en ugentlig åbningstid på 50 timer og 15 minutter. Åbningstiderne varierer børnehusene imellem, og fremgår af børnehusenes respektive hjemmesider. Det er institutionslederen, der i samråd med institutionsbestyrelsen beslutter børnehusenes åbningstider i institutionsområdet.

Dagplejeren har en arbejdsuge på 48 timer i tidsrummet kl. 6.00-18.00, tilpasset forældrenes behov.

Alle dagtilbud holder lukket lørdage, søndage og helligdage. Ligeledes har såvel dagplejen som børnehusene sampasning på bestemte dage i løbet af året.

Det drejer sig om følgende dage:
• Uge 28-29-30
• Den 24. december
• Mellem jul og nytår
• De tre hverdage op til påske
• Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
• Grundlovsdag (alle dagtilbud lukker kl. 12.30)

Sampasning for børn i Odense Kommune foregår i 1 – 2 børnehuse i børneinstitutionen efter behov. Børn i dagplejen tilbydes pasning hos gæstedagplejer eller i et gæstehus.