Spring til indhold

2.5.2 Formål med græsslåning langs veje

Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Græsslåningen skal sikre:

  • at trafikanterne har den fornødne oversigt i vejkryds samt i indersiden af kurver mv.
  • at færdselstavler og andet vejudstyr kan ses af trafikanterne
  • at græs og anden rabatvegetation ikke vælter ud over færdselsarealerne og hindrer fri passage
  • at vandafledningen ikke hindres
  • at hensynet til omgivelserne, herunder frømarker, tilgodeses
  • at vegetationen ikke medvirker til dannelse af snedriver på vejene
  • at rabatterne giver bilisterne en god oplevelse gennem en blomstrende vejkant med træer og buske
  • at rabatterne kan fungere som refugier og korridorer for den vilde flora og fauna
  • at uønskede træagtige vækster holdes nede.

By- og Kulturforvaltningen