Spring til indhold

2q Blomstergræs med lund

Arbejdsbeskrivelse - 2q Blomstergræs med lund. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Anvendelse

Blomstergræs findes i naturområder og parker med områder der ønskes ekstensivt plejet.Beskrivelse

Blomstergræs er arealer med græs og vilde urter, der klippes 1 gang om året. Blomstergræsset bliver derfor højt og giver derved en oplevelse af græssets og urternes vækst og blomstring. Der er to typer blomstergræs. De adskilles på slåningstidspunktet: Forår kontra efterår. I Gis-systemet har blomstergræs et underelement, der oplyser om det skal slås om foråret eller om efteråret.

 

Standardpleje

Tilstandskrav


Ukrudt                             
Aggressive urter som brændenælde, tidsler, bynke m. fl må ikke forekomme i større omfang end 10% af den samlede flade og med en max. sammenhængende størrelse på 1 m².

 

Udførelseskrav

Slåning
Blomstergræs slås 1 x årligt enten i marts-april måned eller september måned. Klippehøjde 7-12 cm. Slåning må kun udføres på tørre planter, så det afslåede materiale ikke lægger sig i bunker.
Blomstergræsafklip        

Hvis det afklippede blomstergræs ligger i bunker, da spredes disse indenfor arealet med blomstergræs. Afklip må ikke ligge på de tilstødende elementer.Bestillingsarbejder


Eftersåning af blomster:
Der eftersås med blomsterfrøblanding i områder uden eller med meget få blomstrende urter (andre end græsser). Inden udsåning løsnes jordoverfladen ved overslæbning med en tandharve.

 

By- og Kulturforvaltningen