Spring til indhold

2s Græs langs veje udenfor byzonetavle

Arbejdsbeskrivelse - 2s Græs langs veje udenfor byzonetavle. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Anvendelse

Græs langs veje er græsbevokset rabat langs kørebane, cykelstier og fortov incl. den rabat, der er i en rundkørsel.
Græs langs veje er det græsbevoksede areal fra asfaltkanten og til skel.
Hvis der er cykelsti og/eller fortov adskilt fra kørebanen med en græsbevokset skillerabat, da er denne også omfattet af dette element.

 

Beskrivelse

Græs langs veje har en ekstensiv pleje som primært skal sikre fremkommelighed og sikkerhed på vejene.

 

Standardpleje

 

Udførelseskrav:

 
Forårsslåning:

Omfatter rabatarealet inden for 1,3 m fra kørebanekanten, dog min. 20 cm bag kantpælene. Langs cykelstier klippes der på begge sider i en bredde af ca. 90 cm.
Græsset slås 1 gang  I perioden 15.maj til 15. juni.

Klippehøjde 10 - 15 cm.

Efterårsslåning: Omfatter rabatarealet som fremgår af GIS-kort incl. oversigtsarealer ved sidevej og i kurver samt sigt til skilt.
Græsset slås 1 gang i perioden 15. september til den 31. oktober. 
Klippehøjde 10 - 15 cm.

By- og Kulturforvaltningen