Spring til indhold

2p Blomstergræs

Arbejdsbeskrivelse - 2p Blomstergræs. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Anvendelse

Blomstergræs findes i naturområder og parker med områder der ønskes ekstensivt plejet.

 

Beskrivelse

Blomstergræs er arealer med græs og vilde urter, der klippes 1 gang om året.
Blomstergræsset bliver derfor højt og giver derved en oplevelse af græssets og urternes vækst og blomstring.
Der er to typer blomstergræs. De adskilles på slåningstidspunktet: Forår kontra efterår.
I Gis-systemet har blomstergræs et underelement, der oplyser om det skal slås om foråret eller om efteråret.

 

Standardpleje

 

Tilstandskrav:


Ukrudt:     Aggressive urter som brændenælde, tidsler, bynke, japansk pileurt m. fl må ikke forekomme i større omfang end 10 % af den samlede flade og med en max. sammenhængende størrelse på 1 m².

 

Udførelseskrav:

Slåning:  Blomstergræs slås 1 x årligt.
Slåning af blomstergræs udføres i september måned med mindre det specifikt aftales med Parkforvalteren, at det skal udføres i marts-april måned.
Klippehøjde 7-12 cm
Slåning må kun udføres på tørre planter, så det afslåede materiale ikke lægger sig i bunker.
Blomstergræsafklip:

Blomstergræs, der slås om foråret:
Græsafklip opsamles under slåning eller umiddelbart efter slåningen.

Blomstergræs, der slås om efteråret:
Hvis det afklippede blomstergræs ligger i bunker, da spredes disse indenfor arealet med blomstergræs.
Afklip må ikke ligge på de tilstødende elementer.

Bestillingsarbejder:


Eftersåning af blomster:    Der eftersås med blomsterfrøblanding i områder uden eller med meget få blomstrende urter (andre end græsser).
Såning i september umiddelbart efter slåning og opsamling af afklip eller i april måned efter aftale med Parkforvalteren.
Inden udsåning løsnes jordoverfladen ved overslæbning med en tandharve. 

By- og Kulturforvaltningen