Spring til indhold

2p Blomstergræs

Arbejdsbeskrivelse - 2p Blomstergræs. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Anvendelse

Blomstergræs findes i naturområder og parker med områder der ønskes ekstensivt plejet.

Beskrivelse

Blomstergræs er arealer med græs og vilde urter, der klippes 1 gang om året. Blomstergræsset bliver derfor højt og giver derved en oplevelse af græssets og urternes vækst og blomstring. Der er to typer blomstergræs. De adskilles på slåningstidspunktet: Forår kontra efterår. I Gis-systemet har blomstergræs et underelement, der oplyser om det skal slås om foråret eller om efteråret.

 

Standardpleje

Tilstandskrav       Ukrudt                                    Aggressive urter som brændenælde, tidsler, bynke m. fl må ikke forekomme i større omfang end 10% af den samlede flade og med en max. sammenhængende størrelse på 1 m².


Udførelseskrav   Slåning                                      
Blomstergræs slås 1 x årligt. Slåning af blomstergræs udføres i september måned med mindre det specifikt aftales med parkforvalteren, at det skal udføres i marts - april måned. Klippehøjde 7-12 cm. Slåning må kun udføres på tørre planter, så det afslåede materiale ikke lægger sig i bunker.
Blomstergræsafklip 

Hvis det afklippede blomstergræs ligger i bunker, da spredes disse indenfor arealet med blomstergræs.
Afklip må ikke ligge på de tilstødende elementer.BestillingsarbejderEftersåning af blomster  Der eftersås med blomsterfrøblanding i områder uden eller med meget få blomstrende urter (andre end græsser). Inden udsåning løsnes jordoverfladen ved overslæbning med en tandharve.

 

By- og Kulturforvaltningen